LoginGlemt kodeord?
Glemt brugernavn?
Opret konto

Medlemsskab

Betingelser og betaling for medlemskab af DANSK FERTILITETSSELSKAB

Dansk Fertilitetsselskabs Vedtægter §3. Medlemskab af foreningen kan søges af enhver som i Danmark på klinisk og/eller på forskningsniveau beskæftiger sig med infertilitet og infertilitetsbehandling. Medlemsskaren vil således både have akademisk og ikke akademisk baggrund.

NYE MEDLEMMER
For at blive indmeldt som nyt medlem skal man trykke på "Create an account" og udfylde skemaet. Dette skema vil blive sendt til bestyrelsen til godkendelse. Efter godkendelsen modtager man en mail vedr. betaling af kontingent. Efter betaling er medlemskabet aktiveret.

BETALING AF KONTIGENT
Kontingentet er 350.- kr., som bedes indbetalt senest 1. august 2015. Efter 1. august pålægges et gebyr på 100 kr. Online-betaling her.
Deltagelse i Selskabets årsmøder til medlemspris samt deltagelse i interessegruppemøder og kurser forudsætter indbetalt kontingent. Vedr Årsmødet er det senest 31/12 året før årsmødet afholdes.
Kontingentet er årligt, fra årsmøde til årsmøde.

CVR-nr: 31651883

UDMELDELSE
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den, der trods opfordring ikke har betalt kontingent.
Hvert år vil brugerkonti som ikke har betalt for det forgående år, blive lukket den 1. januar.

Dvs. i januar 2015 bliver konti som ikke har betalt 2014 kontingent lukket.