LoginGlemt kodeord?
Glemt brugernavn?
Opret konto

 

Resultaterne for 2007 er baseret på indberetninger fra alle offentlige- såvel som private fertilitetsklinikker

  

2007-ART

IVF/ICSI< 40år

IVF/ICSI> 40år

FER(optøning)

Donation

ART I alt

Påbegyndte behandlinger (n)

9.258

1.777

2.668

140

13.843

Ægudtagninger (n)

9.028

1.743

-

-

10.771

Ægoplægninger (n)

7.829

1.397

2.299

140

11.665

Kliniske graviditeter (n)

2.570

233

439

49

3.291

Kliniske graviditeter pr. behandling

27,8 %

13,1 %

16,5 %

35,0 %

23,8 %

Kliniske graviditeter pr. ægoplægning

32,8 %

16,7 %

19,1 %

35,0 %

28,1 %

Antal fødsler*

2.143

155

361

36

2.695

Fødsler pr. behandling

23,1 %

8,7 %

13,5 %

25,7 %

19,5 %

Antal fødte børn

2.510

175

412

47

3.144

Procent flerfold

17,0 %

12,9 %

14,1 %

30,5 %

16,5%

*Antal fødsler: I 2007 er ca 20% af de afsluttende kliniske graviditeter lost for follow-up. Ud fra abort- og flerfoldsrater for de kliniske graviditeter vi har kendskab til – har vi forudsat at de klin.graviditeter som er lost for follow-up har samme abort- og flerfoldsrate, og derfor indregnet i ovenstående tabel.

Registrering af IUI behandlinger i 2007. Tallene baseres på indberetninger fra 9 offentlige og 11 private fertilitetsklinikker, 2 transport klinikker, 7 Gyn/Obst afdelinger, 23 Speciallæger og 3 Jordmoderdrevne klinikker. I alt 55 af de 67 klinikker/centre, som har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at udføre inseminationsbehandling.

2007-IUI

IUI-H<40år

IUI-H>40år

IUI-D<40år

IUI-D>40år

I alt

Antal inseminationer

8.451

725

5.650

604

15.430

Antal fødsler*

1.079

33

720

29

1.861

Fødsler pr. insemination

12,8 %

4,5 %

12,7 %

4,8 %

12,1 %

Antal fødte børn

1234

35

796

29

2.094

Procent flerfold

14,2%

6,1 %

10,4 %

0 %

12,4 %

*Antal fødsler: I 2007 er ca 50% af de afsluttende kliniske graviditeter lost for follow-up. Ud fra abort- og flerfoldsrater for de kliniske graviditeter vi har kendskab til – har vi forudsat at de klin.graviditeter som er lost for follow-up har samme abort- og flerfoldsrate, og derfor indregnet i ovenstående tabel.

ART + IUI :  5.238 fødte børn, udgør ca. 8% af alle børn født i 2007. (Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:1)