LoginGlemt kodeord?
Glemt brugernavn?
Opret konto

Mere sundhedsfaglighed i den offentlige debat om

barnløshed, forebyggelse og behandling

 

Dansk Fertilitetsselskab har i 2011 nedsat en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner inden for fertilitetsområdet for at danne et forum, for at diskutere samspillet mellem fertilitet og samfund. Udgangspunktet var en konstatering af, at der blandt danskerne er en del myter, misforståelser og fordomme om behandling af ufrivilligt barnløse, og at disse dels står i vejen for mere hensigtsmæssig samfundsorganisering på området og dels er en byrde for patienterne. Arbejdsgruppen besluttede derfor at skabe bedre forståelse for fertilitetsområdet, blandt andet ved at sikre at faglige argumenter bliver hørt i den offentlige debat, og derigennem få aflivet de myter, misforståelser og fordomme, der betyder at behandling af ufrivillig barnløshed bliver mødt med urimelig skepsis i den almene befolkning.

Der er to overordnede målsætninger for arbejdsgruppen:

-          at skabe større forståelse for området

-          at forebygge infertilitet 

Arbejdsgruppen består af:

-  Jakob Ingerslev, professor, overlæge, dr. med. ved Fertilitetsklinikken/Center for Præimplantationsdiagnostik, Aarhus Universitetshospital

-  Karin Erb, cand.scient., chefbiolog ved Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital

-  Anja Pinborg, overlæge, dr. med. ved Rigshospitalets Fertilitetsklinik, præsident for Nordic Fertility Society

-  Lone Schmidt, lektor, dr.med., ph.d. ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

-  Søren Ziebe, dr.med., cand.scient., klinikchef og chefbiolog ved Rigshospitalets Fertilitetsklinik

 

Du finder mere information her

”Se eksempler på Fertility Awareness gruppens arbejde”